Avbokning av tid

Om du inte kan komma till sjukhuset vid avtalad tid, var god och avboka tiden snarast möjligt per telefon. Vi försöker då se till att du får en ny tid. För uteblivet besök som inte har avbokats debiterar vi en avgift.

Vid besvärlig snuva, akut infektion, feber eller något annat akut symptom som påverkar din funktionsförmåga, ring den enhet som skickade kallelsen. Ni kan överlägga med vårdpersonalen om hur det är bäst att handla i situationen.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta