Taxiresor som ersätts av FPA

Taxiresor som ersätts av FPA beställs från ett centraliserat nummer inom HNS-området från 1.7.2018.

För att taxiresan ska ersättas av FPA ska den beställas via en beställningscentral som har ingått direktersättningsavtal med FPA. Beställningscentralen är öppen dygnet runt. Samtalet är gratis.

  • Beställningsnumret för kunder:  0800 96 140