Utskrivning

Före utskrivningen samtalar läkaren med patienten bland annat om:

 • vården och dess effekter
 • eventuella fortsatta undersökningar
 • när ni kan åka hem
 • olika alternativ till fortsatt vård

Även sjukskötaren talar med patienten om omständigheter kring sjukdomen och om eventuella framtida vårdtillfällen. Sjukskötaren ger patienten anvisningar för vården hemma.

Det är också bra att diskutera med vårdpersonalen om:

 • hur sjukdomen påverkar patientens liv
 • hur patienten skall klara sig hemma i fortsättningen
 • om patienten eventuellt behöver hemhjälp eller hjälpmedel: om patienten behöver hemhjälp, ger avdelningen före utskrivningen en remiss till hemsjukvården eller hemsjukhuset
 • huruvida patientens anhöriga behöver veta om patientens utskrivning och vård
 • vem som tar hand om patientens mediciner om patienten inte gör det själv

Det är bra om patienten fråga vårdpersonalen om patienten får sin patientjournal, dvs. epikris hemsänd. Det lönar sig också att avtala om arrangemangen kring hemresan.
 

Dokument som patienten får med sig från sjukhuset

 

I samband med utskrivningen får patienten med sig exempelvis:

 
 • recept och tillhörande dokument
 • anvisningar för hur patienten skall ta sina mediciner 
 • sjukintyg och andra intyg
 • anvisningar för vården hemma
 • information om den fortsatta vården

Sjukhusräkningen skickas vanligen hem till patienten. Patienten behöver inte ta med pengar för att betala räkningen.

Vid utskrivningen får patienten information om vem patienten kan kontakta vid eventuella problem som gäller sjukdomen.

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta