Stöd till patienten


HNS erbjuder patienten möjlighet att få tilläggsinformation och stöd via olika kontaktpersoner:

 • Patientombudsmannen ger råd och informerar om patientens rättigheter. Vid behov bistår patientombudsmannen en patient som är missnöjd med sin vård eller det bemötande patienten fått i samband med vården att skriva en anmärkning. (linkki Potilasasiamiesten sivulle)
 • Socialarbetaren vägleder i ekonomiska frågor och i social- och hälsotjänster samt när det gäller att använda sociala trygghetstjänster.
 • Sjukhusprästen ger patienter och deras närstående både mentalt och andligt stöd. Att insjukna och läggas in på sjukhus är en stor förändring i livet som kan väcka både osäkerhet och rädsla. I en krissituation kan du lätta ditt sinne för sjukhusprästen.

  Sjukhusprästen är expert på själavård. På sjukhuset finns han eller hon till för såväl patienter och anhöriga som för personalen, oberoende av deras övertygelse eller livsåskådning.

  Du kan ta kontakt med sjukhuspastorn när du behöver någon som lyssnar eller någon att prata med.

  Ta också kontakt om
  - du står inför svåra frågor eller ett svårt beslut
  - vill stilla dig, be eller ta emot nattvarden
  - behöver kyrkliga förrättningar så som dop, vigsel eller jordfästning på sjukhuset
  - vill ta farväl av den avlidne
  - vill ha kontakt med en anställd inom ditt eget trossamfund
   
  Sjukhuspastorn är anställd av den evangelisk-lutherska kyrkan och har genom sin tjänst tystnadsplikt, dvs. det ni diskuterar tillsammans stannar mellan er. Som en del av ett mångprofessionellt arbetslag stöder sjukhuspastorn också personalen i deras krävande arbete.

  Mera information får du av personalen eller på sjukhusets anslagstavlor. Kontaktuppgifter till sjukhuspastorerna hittar du på församlingarnas hemsidor (på finska): Helsingfors, Esbo, Vanda, Borgå, Lojo, Hyvinge.

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta