Sjukhusets avdelningar

I allmänhet blir patienter inte inlagda över natten på en poliklinik. Engångsbesöken är ofta korta. Vid ett poliklinikbesök träffar patienten den behandlande läkaren eller flera läkare. Det kan också vara fråga om ett besök hos en sjukskötare eller specialarbetare. Ett poliklinikbesök kan också omfatta olika laboratorie- och röntgenundersökningar. En del av dessa undersökningar försöker man göra före läkarbesöket så att läkaren hinner ta del av resultaten.
 
På en poliklinik utförs bland annat små kirurgiska ingrepp och undersökningar som inte kräver sövning. Läkaren kan göra undersökningar med hjälp av medicinsk apparatur, t.ex. ultraljudsundersökningar eller till exempel ta ett benmärgsprov. Vid polikliniken ges också cytostatikabehandlingar.
 

Dagkirurgiska avdelningen

 
På en dagkirurgisk avdelning görs i regel icke akuta och korta kirurgiska ingrepp samt andra ingrepp; t.ex. bråck-, hemorrojd- eller åderbråcksoperationer samt olika endoskopiska undersökningar. Också starr- och tonsilloperationer samt rörinläggningar i öron utförs dagkirurgiskt. Ingreppen förutsätter sövning eller bedövning. Behandlingen tar knappt ett dygn.
 

Vårdavdelning

 
En vårdavdelning på ett sjukhus är ett ställe där man undersöker, vårdar och rehabiliterar patienter som behöver antingen krävande vård eller kontinuerlig observation. I regel varierar vården på avdelningen från ett dygn upp till flera veckor.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta