Användning av mobiltelefon och mobila apparater på sjukhuset

 
Användningen av mobiltelefon, tablettdator, bärbar dator och andra liknande mobila apparater är begränsad på sjukhuset. De kan störa den medicinska utrustningen och orsaka farosituationer.

Det är tillåtet att använda och ladda mobiltelefoner och andra apparater i allmänna utrymmen såsom i korridorer, entréhallar, caféer osv. Apparaten ska inställas på flygplansläge om den används mindre än 1,5 m från en medicinsk apparat som är kopplad till en patient. Apparater får inte laddas i vårdutrymmena.

Av hänsyn till patienter och andra personer ska man justera ringsignalen så att den år så tyst som möjligt eller sätta apparaten på tyst läge.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta