På sjukhuset

Denna sida innehåller information om vården på sjukhus för patienter och deras anhöriga. Sidan innehåller såväl praktiska råd som information om sjukhusets verksamhet och tjänster. På sidan anges också var patienten kan få mer information eller stöd som anknyter till sjukdomen eller livet med sjukdomen.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta