Användning av sociala medier och fotografering på sjukhuset

Du hittar anvisningar och råd för användning av sociala medier och fotografering i guiden och planschen nedan.Guiden Som patient på sociala medier och i media har sammanställts för att stödja HUS patienter och deras anhöriga i mötet med media samt i användningen av sociala medier. Klicka på bilden för att öppna handledningen.

 Klicka på bilden för större format