Vård för dig som bor utomlands eller i en annan kommun

Jourerna vid HNS hälsovårdscentraler ger brådskande vård till patienter från andra orter. Patienter från andra orter flyttas till en vårdenhet för specialiserad sjukvård som fastställs utifrån patientens hemort, om förflyttningen kan utföras utan risk för att patientens tillstånd försämras.
 
Hälso- och sjukvårdslagen tillåter för närvarande att vårdenheten för specialiserad sjukvård väljs inom det specialupptagningsområde där patientens hemkommun finns.
 
Möjligheterna att välja vårdenhet utvidgas den 1 januari 2014. Då kan man i samråd med den remitterande läkaren välja vårdenheten för specialiserad sjukvård i hela landet.
 

Utländska patienter

 
Utländska patienter som behöver omedelbar vård får alltid vård. Införandet av EU:s patientdirektiv har ännu inte slutförts i Finland. Det kommer att erbjuda större möjligheter att söka vård i EU:s medlemsländer.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta