Så söker du vård - väntetider

Icke brådskande vård på sjukhus ges på remiss. En bedömning av patientens vårdbehov och en eventuell undersökningsplan ska göras upp inom tre veckor från att remissen ankommit. Detta innebär således att man besluter när och var patienten vårdas. Patienten kan få en kallelse till polikliniken eller till undersökningar. Efter att resultaten av dem har kommit, diskuteras vårdens innehåll och tidtabell tillsammans med patienten. Om vården kan ges på patientens egen hälsovårdscentral, får patienten meddelande om detta. Då ger en specialistläkare anvisningar om den fortsatta vården till den läkare som skrev remissen.

Om patienten behöver sjukhusvård, ska vården inledas inom sex månader från att vårdbehovet bedömdes. Inom barn- och ungdomspsykiatri är väntetiden högst tre månader.

​Patienter som behöver
brådskande vård
Poliklinikpatienter,
patienter inom barn- och
ungdomspsykiatri​
Övriga patienter
Genast​ ​Max 3 mån. ​Max 6 mån.
 

Patienten kan tacka nej till en erbjuden vårdtid en gång. Efter detta tillämpas dock inte de utsatta tiderna för erhållande av vård på patienten. Väntetiden till vård eller undersökning fastställs utifrån sjukdomen, åtgärden och den vårdande enhetens situation. Uppgifterna om väntetiderna ska publiceras på webbplatsen för samkommunen för sjukvårdsdistriktet med fyra månaders intervaller.
 

 Länkar

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta