Remisser och handläggningstider

På HNS sjukhus handläggs remisser i den ordning de kommer in. Läkaren tar del av remisserna och sätter dem i prioritetsordning på medicinska grunder.

De patienter som behöver brådskande vård får den vård de behöver genast eller inom en mycket kort tid. Icke akuta patienter placeras i vårdkö. Kötiden varierar beroende på sjukdom, ingrepp och situationen vid vårdenheten.
 
Vid svåra akuta sjukdomsfall kan du ta dig till en jourpoliklinik samt akutmottagningen på Tölö sjukhus också utan remiss. För närmare information kontakta jouren.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta