Fråga om din plats i vårdkön

En patient ska i allmänhet få en tid på mottagningen inom sex månader från att vårdbehovet slogs fast. Om patienten inte har intagits för vård inom sex månader, ska patienten i första hand kontakta överläkaren eller den som sköter vårdkön på den avdelning som svarar för vården. Mer ingående enhetsspecifika uppgifter finns i avsnittet om sjukvård.

Se Så söker du vård – Väntetider.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta