Om du behöver vård

Vården av patienten börjar på patientens egen hälsovårdscentral, antingen på bokad tid eller på jourpolikliniken. Du kan också uppsöka företagshälsovården eller en privat läkare för vård.


Vid behov skriver hälsovårdscentralläkaren, företagsläkaren eller den privata läkaren en remiss till sjukhusvård eller undersökningar på HUS sjukhus.

 

 Länkar

 
God medicinsk praxis - information för patienten
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta