Till sjukhusets anställda

OLKA-verksamheten är koordinerad organisations- och volontärsverksamhet på sjukhus. OLKA berikar sjukhusets verksamhetskultur och är en del av sjukhusets verksamhet.
Vill du ha OLKA-verksamhet på avdelningen?

Vill du erbjuda din avdelnings patienter och deras närstående möjlighet till kamratstöd? Skulle patienterna bli glada över att få besök av en samtalspartner eller en lekkamrat?
Ta kontakt med OLKA så planerar vi tillsammans volontärverksamhet för din avdelning.
OLKA introducerar avdelningens personal i volontärsverksamheten.
Vad får avdelningen av OLKA-verksamheten?
  • en enkel modell för att genomföra verksamheten
  • volontärer som stöd för patienter och närstående
  • en rikare verksamhetskultur
 
“Tack för att ni finns.” 
 – en avdelnings OLKA-kontaktperson