OLKA-punkterna

På OLKA-punkterna har man tid att träffas ansikte mot ansikte.
De erbjuder 
  • information om kompisstöd och förmedlar kompisstöd
  • information om patientorganisationernas och sjukhusets stödformer
  • temadagar för patientorganisationerna och sjukhusets enheter. 

Hitta din egen OLKA-punkt:

OLKA, Triangelsjukhuset
Här hittar du OLKAs medarbetare samt information om patientorganisationernas och hälsovårdens stödformer. 
Besöksadress: Mejlans triangelsjukhus,3 vån., entrén, Haartmansgatan 4, Helsingfors
Postadress: PB 340, 00029 HUS

OLKA, Tornsjukhuset
Under vardagar finns volontärer och/eller företrädare för patientorganisationer på plats i Tornsjukhusets OLKA. 
Besöksadress: Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, 3 vån, entrén, Helsingfors
Det ordnas temadagar på OLKA-punkten. Månadsprogrammet finns under länken (på finska). 
 
OLKA, Kliniken för cancersjukdomar
Under vardagar finns volontärer och/eller företrädare för patientorganisationer på plats på OLKA-punkten vid Kliniken för cancersjukdomar. 
Besöksadress: Kliniken för cancersjukdomar, entrén, Haartmansgatan 4, Helsingfors
Månadsprogrammet finns bakom den här länken (på finska). 

OLKA-punkter finns även:

Temadagar
Boka en temadag​ (på finska)