För patienter och närstående

Bli inte ensam – det finns stöd
 
Stöd från patientföreningar
 
På OLKA-punkterna finns broschyrer och tidningar från patientföreningar. Patientföreningarna presenterar sin verksamhet på OLKA-punkterna. Kolla i programmet(på finska), när och var det hålls temadagar med teman som är viktiga för dig. 

Volontärer på sjukhuset
 
På sjukhuset finns frivilliga kamratstödpersoner, samtalspartner, entréassistenter och lekkamrater. Du känner igen en volontär på den ljusgröna västen.

Hur kan du få kamratstöd?

Kamratstöd är stöd som grundar sig på erfarenhet. En kamratstödperson har upplevt samma sak, arbetar på frivilligbasis, har fått utbildning för uppgiften och har förbundit sig till tystnadsplikt. Kamratstödet går ut på att den insjuknade eller en närstående kan få information och hopp för framtiden. Kamratstödet hjälper en anpassa sig till sjukdomen och att hantera sin vård. På sjukhuset kan du få kamratstöd genom att kontakta OLKA. På Kamrathus kan du också söka efter kamratstöd som patientföreningar erbjuder.

MER INFORMATION