Volontärverksamhet på sjukhus

OLKA koordinerar volontärverksamheten på HUS sjukhus. Kärnan i sjukhusvolontärverksamheten ligger i det rofyllda mötet. Volontärerna sprider glädje och ger patienter och närstående stöd och hopp i sjukhusvardagen.

“För mig innebär OLKA-mötena att lyssna med hjärtat, vara närvarande och inge hopp. Jag känner att jag är privilegierad då jag får dela patienters och anhörigas berättelser, glädje och sorg, och får vara en axel att luta sig mot om det behövs. "
– OLKA-volontär
 
"Till en början trodde jag inte ens att jag behövde kamratstöd, men kamratstödpersonens positiva attityd var fantastisk. Man blir uppiggad av att se någon annan ge stöd. En positiv mening räcker för att dagen ska vara räddad.” 
– Patient på avdelning 
 
Cirka 150 volontärer är involverade i verksamheten och nya tas in året om.  Volontärerna är verksamma på avtalade samarbetsavdelningar, på OLKA-punkterna och i sjukhusens entréer. Volontärernas arbetspass infaller huvudsakligen på vardagar och är koncentrerade till dagtid. Vissa uppgifter kan utföras på kvällar eller helger. 

Som volontär kan ens uppgift vara att agera exempelvis kamratstödperson, samtalspartner eller entréassistent. En kamratstödperson har personlig erfarenhet av sjukdom eller handikapp. En sjukhusvolontär kan också verka i andra uppgifter utan egen erfarenhet av sjukdom eller handikapp. Volontärverksamheten ersätter inte yrkesmänniskors arbete.
 
Volontäruppgifter i OLKA
 
  • Kamratstödperson: erbjuder kamratstöd på sjukhuset
  • Entréassistent: tar emot, guidar och ledsagar besökare på sjukhuset
  • Samtalspartner: är sällskap åt patienter
  • Lekkamrat: leker och umgås med barnpatienter
  • Uppträdande: sjunger, spelar, läser dikter
  • Volontär inom terminalvården: stöder patienter i terminalvård
  • Andra uppgifter: kriver t.ex. texter för OLKAs informationskanaler