Vill du bli volontär?

Som volontär sprider du glädje och ger hopp och stöd till patienter och närstående. Varmt välkommen till vård trevliga gäng!

“Det bästa i volontärverksamheten är känslan att jag har varit till hjälp. Det känns särskilt trevligt när en patient eller en anhörig säger sig – trots vårt korta samtal – ha fått ny information och något nytt att tänka på eller styrka att gå vidare.”
– Kamratstödperson

“Stort tack. Jag visste inte att mottagandet är så här varmt på sjukhuset. Du räddade min dag!”
– Patient som fått ledsagarhjälp

Volontärens väg i OLKA

  • Kontakttagande, ansökan till volontär
  • Utbildningen Volontär inom den specialiserade sjukvården – Alla OLKA-volontärer går en fyra timmars utbildning. I utbildningen bekantar sig de blivande volontärerna med HUS verksamhet, går igenom anvisningarna om sjukhushygien för volontärer, diskuterar volontärens rättigheter och skyldigheter på sjukhuset och tränar möten med patienter och anhöriga. Utbildningen hålls fyra gånger om året.
  • Utbildning för kamratstödpersoner – En kamratstödperson ska ha gått en kamratstödsutbildning anordnad av någon organisation. OLKA arrangerar Toivo-kamratstödsutbildning två gånger om året.
  • Intervju och avtal – Koordinatorn för volontärverksamheten intervjuar volontärerna. Lämpliga volontärer väljs till uppgifterna. I samband med intervjun kan ett volontärsavtal undertecknas. Det innefattar bland annat en sekretessförbindelse.
  • Brottsregisterutdrag – Av volontärer som ska jobba med barn krävs ett brottsregisterutdrag. OLKA begär utdrag med ett skriftligt samtycke av volontären. Utdraget är avgiftsfritt för volontären.
  • Introduktion i uppgiften – Volontären får en introduktion i sin uppgift. En erfaren volontär är i början mentor för en ny volontär.
  • Verksamhet – Volontären deltar i verksamheten och kommer på förhand överens om sina arbetspass med koordinatorn.
  • Stöd, rekreation och extra utbildning – Volontärerna har möjlighet att delta i arbetshandledning, rekreation och extra utbildning.
  • ​Paus, avslutande av volontärskap eller byte av uppgift – En volontär har rätt att ta en paus i sitt volontärskap eller sluta med det. En volontär kan också byta uppgift. Han eller hon ska komma överens om detta med koordinatorn.

Det är viktigt att sjukhusvolontärernas eget liv är i balans. Vi förutsätter minst 18 års ålder av volontärerna. De ska vara vaccinerade enligt vaccinationsprogrammet eller ha haft sjukdomen. Av sjukhusvolontärerna förutsätts dessutom att de årligen låter vaccinera sig mot influensa.


Vill du bli sjukhusvolontär? Sök dig till OLKA!

Lämna din kontaktinformation via knappen Sök till volontär. Du får en länk per e-post för att fylla i en ansökan. De som fyllt i ansökan får en kallelse till utbildning.
Ta kontakt med koordinatorn för volontärverksamheten om du har frågor.