Till patientföreningar

OLKA koordinerar organisations- och frivilligverksamhet på sjukhuset. Genom OLKA kan patientföreningarna nå patienter och anhöriga redan på sjukhuset.

Temadagar på sjukhuset

Patientföreningarna är välkomna att informera om sin verksamhet och erbjuda kamratstöd på OLKA-punkterna. Boka en temadag på det elektroniska formuläret

Temadagsbokningar som görs före den 25:e i månaden annonseras i OLKAs månadsprogram och i andra informationskanaler. Efter det är bokade temadagar inte med i programmeddelandena.

Patientföreningarna kan komma med broschyrer och tidningar till Triangelsjukhusets OLKA-punkt. De delas ut på sjukhuset.

Föreningarnas kamratstöd på sjukhuset
 
Föreningarnas kamratstödpersoner kan vara på sjukhuset för att hålla temadag på OLKA-punkterna och bedriva volontärverksamhet via OLKA. Läs mer om volontärverksamhet.

OLKA-meddelande till föreningar

Beställ ett OLKA-meddelande för föreningar för att få aktuell information om OLKA-verksamheten: olka@hus.fi

Föreningarnas kamratstöd i Kamrathus

Den nationella webbplatsen Vertaistalo.fi som OLKA koordinerar tillhandahåller pålitlig information och erfarenheter av kamratstöd. I tjänsten finns samlat patientföreningarnas kamratstöd till insjuknade och anhöriga i sökmaskinen Etsi vertaistuki. Anmäl er förenings kamratstöd till Vertaistalo!

“Det är fint att patienterna får kamratstöd genast efter insjuknandet och att de får information om föreningarnas verksamhet” – En förening