OLKA

Välkommen till OLKA! Bli inte ensam. Det finns stöd.
 
OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärsverksamhet på sjukhus. 
Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen. OLKA genomförs som ett samarbete mellan HUS och EJY ry.


Informationstjänsten OLKA 

I OLKA finns information om patientföreningar. Föreningar och sjukhusenheter anordnar temadagar vid OLKA-punkterna. Tidsschemat för temadagarna finns här. OLKA-punkternas temadagar bokas i OLKA. Också bokning av Mejlans triangelsjukhus och tornsjukhus entréer görs via OLKA.
 
Stödtjänsten TOIVO och tjänsten Vapaaehtoinen ILONA

OLKA koordinerar sjukhusets volontärverksamhet. Alla OLKAs volontärer har utbildats för sin uppgift och förbundit sig till tystnadsplikt. Volontärerna fungerar som sällskap och stöd för patienten och befattar sig inte med vården. Volontärerna ersätter inte personalens arbete. Volontärerna sprider glädje och ger stöd och hopp i sjukhusvardagen. 
RUOTSIKSI_OLKA  koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa_sv (Nordman Tarja).jpg 
 
 

OLKA förmedlar kamratstöd till sjukhusets patienter och deras närstående. Kamratstödet hjälper patienten att anpassa sig till sin sjukdom och stärker egenvården. Läs mer om kompisstödet på Vertaistalo. 
 
Man kan också vara sjukhusvolontär utan egen erfarenhet av sjukdom eller handikapp. Som volontär kan man bland annat vara entréassistent, samtalspartner och lekkamrat.

FEEDBACK
Du kan ge feedback på OLKAs verksamhet via feedbacksystemet​ (du kan svara på svenska även frågor är på finska).