För läkemedelsindustrin

​HUS Helsingfors universitetssjukhus erbjuder idealiska förhållanden för vaccinstudier, eftersom dess befolkningsunderlag är 2,1 miljoner människor i 24 kommuner samt specialupptagningsområden. HUS befolkningsunderlag är landets största; sammantaget vårdas ca en halv miljon patienter årligen.
 
Utöver i grunden friska personer kan man på MeVac undersöka universitetssjukhusets specialgruppspatienter. När det gäller vissa sällsynta sjukdomar eller sjukdomar som förutsätter krävande behandling betjänar HUS hela landet.
 
MeVacs lokaler har planerats för kliniska vaccinstudier; det är möjligt att ta blodprov och analysera dessa. Vid behov är även HUS affärsverk och stödtjänster, bl.a. HUS Apotek och det ackrediterade forskningslaboratoriet HUSLAB, tillgängliga. HUCS-institutet ansvarar för avtal och ekonomi. 
 
För närvarande är det möjligt att utföra fas II-III-studier på centret. Ett antal kanaler kan användas för att rekrytera deltagarna, varav de som bäst betjänar respektive forskningsplan väljs.
 
 

 Kontakt-uppgifter

 
Direktör för MeVac, 
professor i
infektionssjukdomar
Anu Kantele
050 427 0203
 
MeVac ansvarig läkare,
docent i öron-, näs- och halssjukdomar
Karin Blomgren
050 427 1579
 
MeVac ansvarig forskningsskötare
Rauni Pakarinen
050 311 6365
 
E-postadresser:
förnamn.efternamn@hus.fi