Varför lönar det sig att vaccinera sig?

​Vacciner ger ibland till och med livslångt skydd, d.v.s. immunitet, mot smittsamma sjukdomar. Den som vaccinerats blir ofta helt skyddad och får betydligt lindrigare symtom om hen ändå skulle insjukna.
 
Vacciner kan ges som injektioner, nässprayer eller sväljas. Nya doseringsformer utvecklas kontinuerligt.
 
Vaccinerna innehåller försvagade eller dödade smittämnen eller en del av dessa och ofta också ett hjälpämne. De får kroppens försvarssystem att fungera aktivt mot smittämnet i fråga. 
 
Vaccinering är ett naturligt sätt att förebygga smittsamma sjukdomar och deras spridning. Förebyggande åtgärder utgör den mest effektiva hälso- och sjukvården med tanke på både individens och samhällets hälsa.