Varför behövs vaccinforskning?

​Det nationella vaccinationsprogrammet skyddar befolkningen i Finland mot många allvarliga smittsamma sjukdomar. Därutöver används vaccin utanför vaccinationsprogrammet, t.ex. för resenärer och specialgrupper.
 
Genom vacciner har smittkoppor kunnat utrotas och även polion håller på att försvinna. Dödsfall och bestående följdtillstånd av många andra allvarliga sjukdomar har minskat dramatiskt. Detta skulle inte ha varit möjligt utan ett fortlöpande utvecklingsarbete. 
 
Genom forskningsarbete utvecklas nya och bättre vacciner. Samtidigt testas effekten av redan befintliga vacciner för skydd av specialla grupper, exempelvis personer med autoimmuna sjukdomar, gravida kvinnor, barn och äldre.