Deltagande i vaccinstudier

mevac6.jpgDeltagandet i prövningen är frivilligt och ingen ekonomisk ersättning utbetalas. Vaccinerna ges kostnadsfritt.
  
Varje deltagare får antingen ett forskningsvaccin eller ett placebopreparat. Studien kräver vanligtvis 4−7 mottagningsbesök. Förutom blodprov behövs ibland också t.ex. avförings- eller urinprover.
 
Deltagarna kommer att informeras i detalj om studiens förlopp på förhand och deltagarnas möjlighet att delta kontrolleras. Varje studie följer noggrant sin egen forskningsplan som godkänts av etikkommittén samt av läkemedelstillsynsmyndigheten.
 
Genom att delta i vaccinstudien kan du delta i utvecklingsarbetet och samtidigt utvidga ditt eget vaccinskydd.