Respons till Inflammationscentrum samt utvecklingsåtgärder

Under år 2018 har man på Inflammationscentrum på olika sätt svarat på utvecklingsidéer från kunder och patienter, till exempel genom att uppdatera patientanvisningarna och göra dem tydligare. Utvecklingsidéer och respons kan ges direkt till personalen eller med responsblankett.
 

Antalet meddelanden och placeringen av dessa på väggarna i väntsalen har förbättrats

 
Antalet meddelanden på väggarna minskades och de viktigaste placerades i en logisk ordning på väggen.
 

Informationen till patienterna har utvecklats på olika områden

 
Vi uppmärksammar informationen till patienter exempelvis om förseningar i mottagningstider och om parkeringsplatser för patienter. Vi ser också till att patienten får information om studenter som eventuellt är närvarande vid mottagningen.
 

Patienterna tackar för vården och bemötandet

 

"Proffs som vänligt betjänade och vårdade och utförde åtgärderna så att en rädd patient blev lugn och glad.
 
"Här får man ALLTID så vänlig och sakkunnig hjälp. Varje gång åker jag hem lätt om hjärtat! Huset fullt av härliga skötare."

neurokeskus_palautekooste3.jpg
 
 
Kommentarerna kommer från responsblanketter som samlats in från användare.