Respons och utvecklingsåtgärder till Sjukvård för barn och unga

​Verksamheten på barnavdelningarna, mottagningarna samt i ledningen för Sjukvård för barn och unga utvecklas kundorienterat. Vi har ett nära samarbete med barn och familjer. Patientresponsen är viktig och den behandlas regelbundet i enheterna och i ledningsgruppen.

Genom responsen får kunden sin röst hörd

Patientresponsen utnyttjas i utvecklingen av tjänsterna. Responsen samlas in på olika sätt: elektroniskt och på papper. Tjänsterna för patienterna granskas och utvecklas ur ett patientperspektiv genom att lyssna på barn, ungdomar och familjer. Utifrån utvecklingsförslagen förbättras verksamheten i en ännu mer patientorienterad riktning.

Vi förbättrar tillgängligheten och tillgången till information

Vid jouren för barn bedöms hur brådskande behovet av hjälp är omedelbart vid ankomsten till sjukhuset. Informationen mellan instanser och till patienterna har förbättrats. Även antalet skyltar har ökats och gjorts enhetliga. Tillgången till information görs också möjlig digitalt, bland annat har varje barn och familj på Nya barnsjukhusets vårdavdelningar en surfplatta till sitt förfogande.

På tjänsten terveyskylä.fi finns www.lastentalo.fi och www.nuorten.fi med information och vårdanvisningar. Digitala vårdkedjor underlättar kontakt mellan personal inom specialsjukvården och familjen när familjen får information om vården av barnens sjukdomar. I Lastentalo finns också en symptomnavigator för barn som föräldrarna kan använda som hjälp när barnet insjuknar hastigt. Dessutom kan de som bor i HUS-området be om råd av en sjukskötare i chatten.

Utveckling av patientsäkerhet, verksamhet och tjänster av hög kvalitet

Vi utvecklar patientsäkerhet och kvalitetskontroll effektivt och tar i bruk internationella kvalitetsstyrningssystem (t. ex. Magnetsjukhuset och Joint Commission International) för att uppnå och säkerställa vård av hög kvalitet.

 

Vi togs emot mycket snabbt och mina barn fick också vård mycket snabbt. Vi fick en mycket trevlig och sakkunnig barnläkare som kom bra överens med barnen. Besöket på Barnsjukhuset var en riktigt trevlig upplevelse igen. Tack så mycket!

Vi var på avdelningen mindre än ett dygn, allt gick bra och alla skötare och läkaren var mycket vänliga och lugna:)

 
Vi besökte barnklinikens jour, eftersom barnet hade svalt ett hårspänne och det togs bort i endoskopi. Vi fick snabb och kunnig vård av en mycket vänlig personal som kunde "hantera" barnet på ett underbart sätt efter åldern och de förstod


Mycket nöjd med vården vi fick. -Skötarna fanns nära och reagerade snabbt på situationerna. – Det kändes som att vi är i kompetenta händer – skötarna var naturliga med den lilla bebisen :) 
 
Vi är mycket tacksamma för det arbete ni gör, det är fantastiskt att det finns människor som ni i världen! Härligt stort tack!
 ​
 
 
Familjeråd
 
Hösten 2017 bildades ett familjeråd för barnens föräldrar som ger ett familjeperspektiv till utvecklingen av sjukhuset och dess verksamhetssätt. Familjerådet tar bland annat ställning till frågor om kundnöjdhet, utvecklingsplaner för sjukhuset, digitala tjänster och patientanvisningar.

Medlemmarna i rådet har personlig erfarenhet av sjukhusets olika funktioner; deras barn har fått vård i barnenheterna. Familjerådet träffas minst fyra gånger per år, verksamhetsperioden är två eller tre år.