Uppföljning av responsen

​Respons hjälper HUS att utveckla verksamheten och förbättra tjänsterna. Informationen används bland annat i kundtjänsten och för att utveckla och leda tjänsterna.
 
Största delen av responsen består av tack för bra vård och service. Det uppmuntrar personalen att ge bra vård.
 
”Bra, vänlig personal. Ett varmt tack till alla.
Jag bemöttes individuellt, inte som massa.
Maten på avdelningen var god och nattskötarna empatiska och skickliga.
Läkarna berättade mycket ingående om de olika ingreppen som gjordes. De var vänliga och empatiska. Ett stort tack!"


Verksamheten har utvecklats i enheterna utifrån responsen bland annat på följande sätt:

Förbättring av tillgången till information

  • Fler guideskyltar och anvisningar har införts, och de har gjorts klarare.
  • Enhetens dagsprogram och meny har lyfts fram bättre.
  • Den svenska servicen har säkerställts. Patientens kontaktspråk registreras redan vid tidsbeställningen och åtgärder vidtas för att säkerställa att det finns anställda på mottagningen som behärskar kontaktspråket.

Säkerställande av patientens integritet

  • Om patienten ligger i ett patientrum för flera personer är målet att hålla läkarrundan i läkarkansliet om patientens mående tillåter det. Syftet med detta är att värna om patientens integritet.
  • Integriteten främjas genom att tänka på röstanvändningen i lokaler där det finns andra personer.

Främjande av sakligt bemötande

  • En personalutbildning i kundservice och teamarbete har inletts.

Övrigt

  • Personalen har påmints om att parfymer inte får användas i patientarbetet.
  • Telefontjänsten har utvecklats bland annat genom Contact Center-verksamhet.
  • Fler tidiga provtagningstider har införts i laboratoriet för att minska morgonrusningen.
  • En mellanmålsautomat har placerats i jourens väntrum.