Respons som mottagits av Hyvinge sjukvårdsområde och utvecklingsåtgärder

Hyvinge sjukvårdsområde har verksamhet vid Hyvinge sjukhus och Kellokoski sjukhus. Dessutom finns det verksamhetsställen för psykiatrisk öppenvård i alla kommuner i området. Hyvinge sjukhus är ett akutsjukhus som har operations- och förlossningsavdelningar med dygnet-runt-jour samt regional samjour. Kellokoski har två vuxenpsykiatriska avdelningar vars avdelningstjänster i början av 2019 flyttas till nybygget som blir färdigt på sjukhusbacken i Hyvinge. Tjänster produceras för de 190 000 invånarna i kommunerna i området, men pediatriska och gynekologiska tjänster tillhandahålls även för de östnyländska kommunerna och Kervo stad samt för kommunerna i den södra delen av Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt.
 
Genom respons får klienterna sin röst hörd

Den klientrespons som vi får behandlas regelbundet och används för att utveckla våra tjänster:
Tillgängligheten förbättras
 
I en del av de polikliniska tjänsterna har man infört ett återringningssystem, där man ger klienterna ett löfte om att kontakta dem samma vardag. I och med återringningssystemet förloras inte längre några samtal, med andra ord får klienterna alltid kontakt per telefon. Den genomsnittliga återringningstiden är mellan 0,30 och 4 timmar.
 
Inom HNS projekt Terveyskylä.fi planeras också elektroniska vårdkedjor. Det blir lättare att kommunicera med de yrkesutbildade inom den specialiserade sjukvården när du genom den digitala kliniken får information om din vård och med hjälp av förfrågningar kan förmedla uppgifter till ditt vårdställe. Enligt planerna ska Hyvinge sjukhus 2018 introducera sina första digitala kliniker inom gynekologi och neurologi.
Tack för vård och bemötande
Klienterna har gett rikligt med positivt respons som också uppmuntrar vår klientorienterade verksamhet.
 
 

"Tack för ert briljanta och mänskliga, holistiska arbete." (Psykiatriska tjänster)

"Blev vänligt bemött av hela personalen. På tre timmar var allting överstökat. Tack!” (Jourtjänster)

"Tack för att ni gav mig tid och förstod min rädsla. Ni är underbara! "(Förlossningstjänster)

"Jag har aldrig någonstans mött så vänliga skötare som inte låter brådskan påverka hur klienterna bemöts och får hjälp. Jag har kunnat slappna av under hela vårdperioden. Tack till avdelningsskötarna! " (Avdelningstjänster)

"Läkaren var kul!" (Barntjänster)

Helt underbart att min smärta togs på allvar här och att åtgärder vidtogs omedelbart. "(Rehabiliteringstjänster)
 
 Kommentarerna har hämtats från klientresponsen 2018.
 
 
Telefontjänsten Jourhjälp i bedömningen av vårdbehovet och de nya lokalerna för barnjouren
Vid samjouren på Hyvinge sjukhus vårdas årligen mer än 50 000 klienter. Tidvis har väntetiderna till läkarmottagningen blivit långa. Telefontjänsten Jourhjälp (116 117) infördes 2018, och tack vare denna har man sedan dess per telefon kunnat bedöma vårdbehovet för patienter som är på väg till jouren vid Hyvinge sjukhus. Tjänsten fokuserar på jourärenden och är öppen dygnet runt. Samtalen till Jourhjälpen besvaras av sjukskötare som utbildats för uppgiften och som efter behov konsulterar läkare. Om uppringarens tillstånd inte kräver ett jourbesök, kan hen få hemvårdsanvisningar eller hänvisas till en hälsovårdscentral eller den önskade tjänsteproducenten under deras öppettider. På detta sätt kan man proaktivt minska överbelastningssituationer i samjouren.
I oktober 2018 invigdes separata, nya lokaler för barnjouren. 
Smidigare informationsflöde

Utifrån en kartläggning av bland annat vilka faktorer klienterna anser det vara viktigast att få information om genast vid ankomsten till vård har man inom avdelningstjänsterna sammanställt en tjänstebroschyr som delas ut till klienterna. Under byggnadsrenoveringen förenhetligas och förtydligas skyltningen på sjukhuset. Både klientrespons och klientpaneler har utnyttjats i utvecklingsåtgärderna.
RU kaavio.JPG