Respons som mottagits av Hjärt- och lungcentrum och utvecklingsåtgärder

​På Hjärt- och lungcentrum har man under 2018 svarat på kundernas och patienternas utvecklingsidéer på olika sätt. Responsen har behandlats bland annat på avdelningarna och i ett kundråd. Exempel på respons och utvecklingsåtgärder:
 

Responslådorna har förnyats

 
Vi har förnyat responslådorna på avdelningarna så att de kan låsas och placerat dem på en synlig plats vid dörren.
 

Patienterna tackar för vård och bemötande

Palautekuva_hahmot.jpg
”What a wonderful hospital with professional and friendly staff. Thank you so much everyone”

“Bra sjukhus, trevlig ock kunnig personal, fått utmärkt vård”

”Sairaanhoitajille kiitos piristävästä asenteesta. Muistettiin, että elämässä on muutakin kuin sairaus.” 
 Kommentarerna kommer från responsblanketter som samlats in från användare
 

Användningen av mediaenheter har förbättrats

 
Vi har satsat på att göra det enklare att använda mediaenheterna i patientrummen genom att ställa fram fler passande hörlurar.
 

Märkning av städmedel

 
Vi har tillsammans med lokalvården kommit överens om var städmedel ska förvaras och hur de ska märkas i de lokaler som patienterna använder.
 
Mängden responsmeddelanden år 2018: 1466 st