Raseborgs sjukhus respons och utvecklingsåtgärder

​Raseborgs sjukhus har strävat till att öka mängden kund- och patientrespons år 2018 bl.a. genom att ordna intensifierade responsveckor. Den inkomna responsen behandlas och utvecklingsåtgärder behandlas både på enheterna och i ledningsgruppen.

Bättre bemötande av patienter


Trots att största delen av responsen är positiv, lyfts personalens bemötande upp. En utvecklingsåtgärd är att lyfta upp patientens bemötande på avdelningsstimmar samt genom att ordna skolning i september 2018.

Patienterna tackar för vården och bemötandet

"Hyvää ja ystävällistä hoitoa! Osastolla mukava ja rento henki myös huonetovereiden kesken."

"Tack för fin vård och gott bemötande! Trevlig personal!"

"KIITOS NOPEASTA HOITOONPÄÄSYSTÄ!"

"Vården bra. Tryggt att få prata på mitt modersmål och vårdpersonal som pratar mitt modersmål."​

 

Utökning av sjukhusets allmänna information


En sammanställning av sjukhusets allmänna funktioner samt öppethållningstider finns till påseende på avdelningarnas anslagstavlor samt i allmänna utrymmen. Utöver detta satsar man på att använda digitala informationskanaler, t.ex. sjukhuset facebook-sida.

Kantinen har utrustats med kaffe- och snacksautomat


Tidigare när kantinen har varit stängd har det inte varit möjligt att köpa kaffe- eller snacks. Nu har kantinen utrustats med en kaffe- och snacksautomat från vilken man vid behov kan köpa kaffe eller en liten saltig bit.