Responsen och utvecklingsåtgärderna för Lojo sjukvårdsområde

Vid Lojo sjukvårdsområde behandlas responsen på enhetsnivå bl.a. vid personalens veckomöten och vid resultatenheternas egna ledningsgrupps möten. Baserat på de mottagna utvecklingsförslagen, görs ansträngningar för att förbättra verksamheten att vara ännu mer patientorienterat.  

 

Kirurgi
I uppvakningsavdelningarnas utrymmen är trivsamheten och färggrannheten förbättrad med konstverk på väggarna, som har kommit som förslag av patienter och anhöriga.
II-uppvakningsavdelningens utrymmets funktionalitet har förbättrats med att tillägga låga hyllor som delar uppvakningsområdet och lekutrymmet från varandra. På det här viset flyttas inte leksakerna utanför lekområdet.
Patienterna tackar för vården och bemötandet

Akutvården

  • Bra läkare och sjukskötare. Tack.
     

Kirurgi

  • Det var igen trevligt att använda Lojo sjukhusets betjäningar. Mycket sakkunnig personal, trevlig omgivning. Alla människor är positiva och empatiska. Ett speciellt tack till sjukskötaren som höll mig i handen när hon gav mig anvisningar, en sann vårdperson.

 

Förlossning, kvinno- och barnsjukdomar

  • Jag vill tacka barnmorskan som skötte om min förlossning. Du var närvarande i situationen, du kunde lugna ner mig, du förklarade förlossningens framsteg och vilka begrepp vidtogs. Du besvarade alla mina dumma frågor och behöll den här nervösa mamman lugn. Du hade hjärtat på plats och expertisen i toppen. En frisk baby föddes, och jag tackar också barnmorskorna och barnläkare som tjänade oss under hela sjukvårdsperioden.
  • Speciellt tack såklart till läkarens expertis och den nya metoden, som hon valde att använda i situationen. Fina kvinnor hela arbetsteamet. Jag är tacksam för den utmärkta vården jag fick.

 

Internmedicin

  • Saklig och vänlig betjäning. Tidtabellerna höll.

 

Uttagen är samlade ur responsen som patienterna har givit
 
Förlossning, kvinno- och barnsjukdomar
För att personalen skall kunna betjäna patienter på både finska och svenska, syftar arbetsskifts planeringen till att säkerställa tvåspråkig kunnighet i varje arbetstur.