Respons till internmedicin och rehabilitering samt utvecklingsåtgärder

Vi tackar för all respons vi fick under år 2019. Vi behandlar kundresponsen och utvecklingsidéerna i verksamhetsenheterna och i resultatenhetens ledningsgrupp. Dessutom deltar kundjuryn och erfarenhetsexperterna i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av våra tjänster. 


Vi skickade 18 288 st responsförfrågan per sms och vi fick 7 317 svar. Rekommendationsindex var 87,1 %. 848 kunder besvarade nöjdhetsförfrågan på webben och rekommendationsindex på webbförfrågan var 95,6 %. 366 gav öppen respons. 

 

Kundorientering betonas

Medlemmarna i kundpanelen presenterade sin panelverksamhet och diskuterade möte med patienten vid personalens avdelningstimmar, testade användbarheten av läkemedelslistan i Apotti-patientdatasystemet, bedömde Rehabiliteringshusets program för egenvård genom motion som finns i Hälsobyn samt kommenterade skriftliga anvisningar till patienterna.

 

Patienterna tackar för vården och bemötandet

Kommentarerna kommer från responsblanketter som samlats in från användarna.​

"Jag är mycket nöjd, ibland visste jag inte om jag bor på ett bra hotell eller om jag är på sjukhus" 


"Det bästa läkarbesöket i den offentliga sjukvården någonsin!"

 

"Toppenbra service och vård!"

 

"Sakkunnig, professionell och vänlig personal." 
 kaavio1_sisu_ruotsi.jpgSkala 1–5
Rekommendationsindex 95,6 %