Respons och utvecklingsåtgärder för HUSLAB

HUSLAB har ca 90 verksamhetsställen i Nyland och Kymmenedalen inom primärvården och den specialiserade sjukvården. 
 
På HUSLAB utförs utgående från kundresponsen kontinuerligt utvecklingsarbete för att förbättra tjänsterna, verksamheten och kundupplevelsen. Ett av våra spetsprojekt för år 2019 är utvecklingen av kundupplevelse med hänsyn till specialgrupper. För att öka kundernas deltagande har vi i början av år 2018 inlett en kundpanelsverksamhet som består av patientkunder. Dessutom utnyttjar vi HUS erfarenhetsexperter i utvecklingen av våra tjänster.
 
Kundrespons har samlats in på flera olika sätt (elektroniskt, med pappersblanketter, med hjälp av mobilapparater som cirkulerats på enheterna samt muntligt). Den mest allmänna kundresponsen gäller provtagningssituationer. Under perioden 1.1-31.12.2018 har HUSLAB mottagit  23 723 kundresponssvar. Av responsen har 60 procent varit positivt. 
 

 

Patienterna tackar för vården och bemötandet
 

“Ett stort tack för vänlig och snabb service.”

“En mycket hjärtlig skötare och alltid glad. Injiceringen gör inte alls ont.”

“Tidsbokningssystemet fungerar väl och det är lätt att boka tider och vid behov ändra provtagningstiden.”
 
Från utvecklingsidéer till åtgärder
 
  • Antalet tidbokningstider på provtagningsställena har ökats på flera olika verksamhetsställen.
  • Öppettider för verksamhetsställen med rusning har förlängts och öppettiderna på lördagarna har ökats.
  • Tidsbokningssystemet har utvecklats och gjorts lättare att använda.
  • Självbetjäningsställen för kunderna för hämtning och återlämning av urinprovsburkar har ordnats.
  • Kötider har förkortats bl.a. genom att utveckla processer och resursering.
  • I samband med servicedesignprojektet lanserades ett kort för att patienten ska söka sig till laboratoriet i rätt tid. Enheten som beställer laboratorieundersökningar fyller i kortet där det dessutom framgår om man behöver fasta innan provtagningen, när laboratorieproven tas och var man får tilläggsinformation för provtagningen.
  • Av personalen som arbetar på provtagningsställena förutsätts deltagande i kundbetjäningsskolningar.