HUS Asvia

​HUS Asvia (före HUS Stödtjänster) är Finlands största organisation som ger stödtjänster. Vi erbjuder mångsidiga och individuella tjänster på ett smidigt och kunnigt sätt för våra kunders olika behov inom social- och hälsovården.

Vårt motto är: vi erbjuder endast utmärkt kundservice. Detta säkras av våra drygt 3 500 experter som dagligen arbetar som en viktig del av kundens servicekedja.
Kunder hos HUS Asvia är förutom patientkunder även personal och medlemskommuner.

Kunderna kan ge respons om antingen tjänsterna hos HUS Asvia i allmänhet eller specifikt om en viss tjänst. Via en kundnöjdhetsenkät som riktas speciellt till patientkunder kan man ge respons om mat, näring och hygien. Vi samlar intensifierat in kundrespons 2–3 gånger per år. Vi strävar efter att utnyttja elektroniska responssystem, och respons kan man ge antingen med egen smartphone eller genom att använda apparater i vårdenheterna. Vi har även apparater för snabbrespons där kunden kan ge respons direkt i servicesituationen. 

Responsen till HUS Asvia behandlas så snabbt som möjligt och verksamheten utvecklas hela tiden utifrån responsen. Sammanfattningar av responsen behandlas i servicelinjerna i HUS Asvia, i ledningsgruppen samt i situationer där kund- och erfarenhetsexperter träffas och där viktiga utvecklingsmål kan tas upp till diskussion.

Under perioden 1.10–31.12.2018 har HUS Asvia fått in totalt 72 stycken öppen respons. Vi har lyft fram följande teman från responsen:

   1. Förankring av en femstjärnig modell för kundbemötande
   2. Insatser i miljöansvar
   3. Så smidig vägledning som möjligt av kunderna till rätt vårdenhet
   4. Fokus på kundbemötande och att lyssna på kunden i all service

 

"Tack till hela personalen för en bra vård av hög kvalitet där man uppmärksammar patienten.
Fint att samarbetet lyckades även med förlossningsavdelningen för den blivande mammans del. Tack till HUS Stödtjänster också för den goda patientmaten."
 
"Tack för den vänliga servicen under min vårdperiod. Patienttransportören var mycket trevlig och hjälpsam". ​
 Kommentarerna kommer från responsblanketterna.