Respons och utvecklingsåtgärder för gynekologi och obstetrik

Inom området gynekologi och obstetrik har patienternas utvecklingsidéer besvarats 2018. Responsen har behandlats bland annat på avdelningarna och i klientpanelen.
 
Patienterna tackar för vården och bemötandet
”Jag är så otroligt tacksam för det fina bemötandet och den vård jag fick att jag inte skulle velat ha det på något annat sätt. TACK!”
 
 
Trots att förlossningen var utdragen och barnmorskan därför byttes många gånger kände jag mig trygg och väl omhändertagen. Upprätthåll samma unikt fina yrkeskunskaper och omhändertagande atmosfär. Ni barnmorskor är ovärderliga! "
ukko ja akka2.png

"Jag fick, kompetent, kunnig och extremt vänlig vård. Hela systemet fungerar utmärkt. Patienten tas emot, får information om de följande åtgärderna, man glömmer rädslan och får en förtroendefylld känsla.”


"Alla medarbetare som jag mötte vid min operation, såväl kirurger, sjukskötare som de som serverade måltider var verkligen vänliga och omtänksamma. Jag uppmärksammades personligen av alla, all spänning och rädsla minskade betydligt. Förberedelserna för ingreppet, själva operationen och tiden efter denna på avdelningen gick riktigt bra. Tack till den sakkunniga personalen!"
 
 Kommentarerna kommer från responsblanketter som samlats in från användare. 

Från utvecklingsidéer till åtgärder
En elektronisk tidsbokning har införts vid enheten för fosterscreening. Det innebär att gravida kvinnor lättare kan välja en tid för en ultraljudsundersökning som passar dem bäst.

Tillsammans med klientpanelen har man följt upp patientens ankomst till jouren samt hur klart upplägget av väntrummen och hur tydliga anvisningarna är. Utifrån klientpanelens förslag har enheten gjort förbättringar, till exempel tagit bort onödiga hänvisningsformulär och preciserat vissa anvisningar.
Besökstiderna för avdelningarna för nyblivna mammor har förlängts så att partner och stödpersoner kan stanna kvar längre hos mammorna och bebisarna.
Tidsbokningsbreven har omarbetats och förtydligats, uppmärksamhet har fästs i synnerhet vid ankomstanvisningarna. 

NaiS_palautteet_SV_2017-2018.png