Respons och genomförda utvecklingsåtgärder på Gastrocentrum

Gastrocentrum får respons från regelbundna kundnöjdhetsmätningar, via fri text på en pappersblankett eller elektronisk blankett, via telefonsamtal samt skriftlig respons till chefer och patientombudsmän. På Gastrocentrum är det möjligt att ge respons via sms från början av december 2018, till en början om vården på poliklinikerna och behandlingsenheterna. Senare kommer möjligheten att ge respons att gradvis utvidgas till hela Gastrocentrum.

Personalen ber också om kundrespons direkt från våra utbildade erfarenhetsexperter, som för närvarande är sex till antalet. Det är möjligt att även starta en kundpanelverksamhet inom den närmaste framtiden.
 

Patienterna tackar för vården och mottagandet: 

“Undersökningarna för min sjukdoms del fortsätter, eftersom ingen orsak ännu hittats trots många noggranna undersökningar och avbildningar. Jag ser framtiden an med tillförsikt, eftersom jag vet att jag även i fortsättningen är i händerna på landets bästa läkare och skötare.”
 
"Kunnig personal, fint stöd i känsliga ärenden”
 
“Äkta omtänksamhet som framkallar en trygghetskänsla”
 
“Flexibel service, individuella utmaningar beaktas och besvaras”
 
“Jag fick själv välja operationstidpunkten”
 
 
“Vården var professionell, effektiv och ett särskilt tack för bra information vid olika faser av vården. Vänligheten var 95-procentig, maten god”

“Koloskopin lyckades utan smärtlindring tack vare en lugn gastro- och manlig skötare. Man förklarade hela tiden vad som händer och när man kan förvänta sig mer smärta.”

 “Åtgärden utfördes professionellt och genom att uppmärksamma patienten. Jag hoppas att mitt tack förmedlas till dem”

“Ett stort tack också till de trevliga läkarna och de mycket hjärtliga skötarna, ert bemötande gjorde mig verkligen varm om hjärtat. Jag hoppas att responsen når personerna i fråga.”

 
Kommentarerna har kommit från responsblanketter som samlats in från användare.

Ni berättade och vi lyssnade:

"Jag undrade varför jag var tvungen att komma tidigt på morgonen, men skötaren förklarade orsaken. Jag kunde opereras 2 timmar tidigare.”

 •  Vi förbereder oss för avbokningar för att det inte ska uppstå tomgång och onödig väntan i operationskön. Vi kommer att försöka informera patienterna bättre om detta i framtiden.

“Hörlurar för patienterna för att lyssna på tv/radio så att inte den högljudda användningen stör de andra patienterna.” 
"Patienterna kunde mycket väl informeras hemma i förväg om att de ska ta med sina hörlurar, om de vill se på tv/lyssna på radio. Sjukhuset kunde också sälja förmånliga hörlurar på några euro till patienter, om någon inte kommit ihåg eller inte äger hörlurar eller om det är fråga om en plötslig sjukhusvård. På så sätt skulle patientrummen med flera personer bli lugnare och man skulle uppmärksamma alla patienters trivsel samt behov och möjlighet till vila”

• Vi utredde alternativen från tekniska stödet och informerade avdelningsskötarna om anskaffningen av hörlurar. Nu är de tillgängliga.

“Medicinerna kom försenade på morgonen kl. 10”

•  Vi har infört nya smarta medicinskåp för att förbättra medicineringssäkerheten. Att effektivisera den nya processen är vårt huvudmål och dröjsmålet övervakas dagligen - dröjsmålet har minskat under de par senaste månaderna.

"Det skulle vara bra att förtydliga skyltningen på Tornsjukhusets enheter. Till exempel i kallelsebrevet står det “gastrocentrumpolikliniken”, men jag kunde inte hitta en sådan enhet.”

•  Vi sammankallade erfarenhetsexperter och ledningen för en lägesrapport. Vi bad skyltningsarkitekten att berätta om planeringen och regleringen av sjukhusskyltningen. Erfarenhetsexperterna håller på och gör upp en presentation för ledningen och HUS arkitekter för att förtydliga skyltningen.

“Kundresponsblanketterna är verkligen svåra att hitta på HUS webbplats. Det borde finnas en knapp på startsidan som går direkt till ämnessidan “Respons”.
 
• En länk som går direkt till responsblanketterna har nu placerats på HUS startsida. Länkens rubrik är “Din respons är viktig för oss”.  
 
Digitala tjänster

Vårt mål är att patienten ska kunna hantera sina ärenden till en så stor del elektroniskt som möjligt, oavsett tid och plats. Ett exempel på en sådan tjänst är bland annat den virtuella Vatsatalo.fi-tjänsten  som byggts upp i Hälsobyn.fi -portalen, där besökarmängden har ökat kontinuerligt och är mer än 40 000 klick per månad.
De tjänster som är tillgängliga med läkarens remiss är digitala vårdkedjor för en patient med ljumskbråck, venpatienter, dialyspatienter, samt  hälsobantningscoaching (TLV), vårdkedja för bariatrisk operation (LILE) och digitala vårdkedjor för insulinbristdiabetes. Utöver dessa pågår ett pilotprojekt för vårdkedja för patienter med avföringsinkontinens.

Erfarenhetsexperter utnyttjas i stor utsträckning
Patientaspekten uppmärksammas mer effektivt med hjälp av erfarenhetsexperterna , eftersom ett av våra spetsprojekt att engagera patienten. Vårt mål är att erbjuda de rätta tjänsterna inom hälsovården ur patientens synvinkel. Våra erfarenhetsexperter har testat bland annat ett antal av våra digitala vårdkedjor, virtuella webbplatser, patientanvisningar samt gett kommentarer om blanketter för undersökningsenkäter som riktas till patienterna.
Erfarenhetsexperterna har deltagit i flera workshops för verksamhetsutveckling och i multiprofessionella möten bland annat i Lean-projekt. De har också talat på professionella utbildningar från ett patientperspektiv, presenterat erfarenhetsexpertverksamheten tillsammans med OLKA (organisations- och volontärsverksamhet på sjukhus), på nationella och regionala temadagar och morgon-TV.

HUS Rekommendationsindex för augusti 2018 var 91/100
I augusti-november 2018 fick vi respons från 75 klienter. För att kunna utvecklas och även beskriva innehållet i responsen grafiskt, önskar vi ännu mer respons från patienter och anhöriga.
Varmt tack för den respons ni gett så här långt! Er åsikt om er serviceerfarenhet är viktig information för oss.
 

 ​​