Cancercentrum

Cancercentrumet har svarat på olika sätt på kundernas och patienternas utvecklingsidéer. Responsen har samlats in på olika sätt (elektroniskt, i pappersform och via apparater som ges på enheterna). Responsen behandlas inom enheterna och i resultatenhetens ledning. Patientpanelen (numera kundpanelen) inledde sin verksamhet på Cancercentrumet år 2016. Panelen har deltagit aktivt i utvecklingen av tjänster och i behandlingen av kundrespons.
 

Patienterna tackar för vården och bemötandet


​ “En saklig, vänlig och professionell personal som kan sin sak,

såväPalautekuva_hahmot.jpgl på polikliniken, avdelningen, i operationssalen som i uppvakningsrummet.
Tack till var och en, jag kan tacka och berömma er alla av hela mitt hjärta!”
 
“Jag är nöjd med vården och informationen jag fick. Personalen var mycket vänlig. Tack.”
 
“Jag vill tacka er för att ni är förstående och empatiska. Ni gör ett fantastiskt jobb!!!"
Kommentarerna kommer från responsblanketter som samlats in från användare.
 


Förbättring av patienternas dataskydd och integritet

 
Man har strävat till att förbättra patienternas dataskydd och integritet genom patientrespons. Praxisen med identifieringen av patienter har ändrats på dagsjukhuset så att patienten inte uppger sin personbeteckning högt så att andra kan höra den. Även vid genomgången av patientens personliga ärenden strävar man till att välja ett utrymme där man med patienten och den anhöriga inbördes kan gå igenom ärenden. Tyvärr möjliggör de nuvarande lokalerna inte alltid detta på önskat sätt. I planeringen av det nya Brosjukhuset har dataskyddet och integriteten beaktats. 


Utveckling av högklassiga tjänster och verksamhet

 
Patientpanelen startade projektet som en del av somatisk vård för att öka det mentala stödet för anhöriga och familjer.
 
När kallelsebrev om tidsbokningar sänds till patienterna sköter man om att patienten får tillräckligt med information om det kommande besöket. Sekreteraren antecknar de nödvändiga uppgifterna i kallelsebrevet.


Kundorienteringen har beaktats och utvecklats

 
Patientpanelen har kommenterat och gett utvecklingstips för innehållet och strukturen i kallelsebrevet.
 
Palautekooste-cancercentrum-2017.jpg
Skala 1,0–5,0
 
 Rekommendationsindex: 99/100