Responsen och utvecklingsåtgärderna för bilddiagnostiken

HUS Bilddiagnostik har drygt 60 verksamhetsställen runtom Nyland och Kymmenedalen, från Hangö till Fredrikshamn. Största delen av undersökningarna på bilddiagnostiken sker på specialistvården, men en betydande del (ca 40 %) sker på primärvården.

En patient som genomgått undersökningar kan ge respons genom att fylla i en blankett eller genom att använda elektroniska responssystem som möjliggör även öppen respons. Därtill kan respons ges via internet.

HUS Bilddiagnostik gör ständigt utvecklingsarbete utgående från patientresponsen för att förbättra kundupplevelsen och verksamheten.

Responsen behandlas på enhetsnivå, i ledningens sambesiktning, styrgruppen för kundupplevelser, kundpanelen och som en del av kvalitetssystemet.

Mellan 1.1–30.10.2018 har sammanlagt 535 återkopplingar kommit till Bilddiagnostik. 60 procent av responsen har varit tackande.
 

 

Patienterna tackar för behandlingen

 

"Det var en trevlig känsla när skötaren frågade mellan hur jag mår. Mitt besök tog 5 timmar. Tack till alla. "

 "Snabb och vänlig service, tack."

 
 

 

Uttag ut responsen som patienterna har givit.


Åtgärder och utvecklingsprojekt som påbörjats utgående från responsen

  • ​Det är nu möjligt att sköta ärenden på svenska i telefontjänstens meny.
  • Det har varit oklart för patienterna hur de ska boka tid till mammografin. Ett mammografiteam har bildats som hjälper till med tidsbokning vid undersökningar.
  • Förberedelse- och tidsbeställningsanvisningen som används i den grundläggande hälsovården har gjorts tydligare i samarbete med kund panelen.​
  • Ankomsten och skyltarna till Mejlans sjukhus röntgen har förbättrats. 
  • E-brevet har fått en karta som visar vägen inne i Mejlans sjukhus så att man hittar röntgen och magneten lättare än tidigare.
  • För att förbättra informationsgången och kommunikationen har infoskärmar tagits i bruk i Mejlans Triangelsjukhus, Iso Omenas röntgen, Alberga röntgen, Kilo röntgen och Elielplatsens röntgen. Informationsskärmar introduceras också i Mejlans röntgen..
  • Webbsidorna och patientanvisningarna har gjorts tydligare i samarbete med kundpanelen i Bilddiagnostik.
  • För kundbesök har en utvärderingsblankett utformats som används av kundpanelen och erfarenhetsexperterna. I blanketten kan man anteckna sina erfarenheter över ankomsten, skyltningen, mottagningen och själva undersökningen. Webbsidorna och patientanvisningarna har gjorts tydligare i samarbete med kundpanelen i Bilddiagnostik.
  • Öppettiderna i Elielplatsens röntgen har förlängts till kvällstid och röntgen är öppet även lördagar.