Respons och utvecklingsåtgärder för Akuten

​Patientresponsen och de åtgärder som responsen leder till hanteras på Akutens enheter och i ledningen via kvalitetssystemet. Även Akutens egna erfarenhetsexperter och medlemmar från kundpaneler är delaktiga i det utvecklingsarbete som påbörjas genom responsen.
 
Effektiviserad och förbättrad information om köer och belastning

Akuten har utökat och utvecklat informationen om köer och belastning vid jourpoliklinikerna. Patienter och följeslagare ser väntetiderna på info-tv:n i jourpoliklinikernas väntsal. Vid jourerna har man också omorganiserat personalens arbetsstationer så att patienterna får vård i rätt tid efter bedömningen av hur brådskande behovet av hjälp är. Man har utökat samarbetet mellan vårdavdelningarna, så att patienterna snabbare går från jourområdena till fortsatt vård.

Dessutom har man tagit i bruk olika typer av utrop om belastning. De används redan nu vid Jorvs jourpoliklinik och kommer också att användas vid Pejas jourpoliklinik.
 
Tack för vård och bemötande från patienter

Det har kommit in mycket positiv respons från patienter och anhöriga, vilket i sin tur bidrar till vår patientorienterade verksamhet.

Patienterna tackar för vård och bemötande 

​“Den sjukskötare som hjälpte mig var väldigt empatisk, skicklig och trevlig trots att det var stressigt.”
 
”Tack till er, vardagshjältar!”

“Mycket bra service. Vård i toppklass.
Ni gör ett fantastiskt arbete!”

“Fortsätt på samma sätt.
Jag är väldigt tacksam.”

“Det är helt ofattbart hur varje skötare alltid har tid för en fin blick, ett varmt leende
och effektivt arbetande.”


”Bravo! Hälsotillståndet och den fortsatta vården är helt glasklar för patienten och den anhöriga.”
 Kommentarerna har kommit från responsblanketter som samlats in från användare.


Den goda servicen fortsätter att utvecklas


Kundservicesituationerna på akuten är alltid krävande, eftersom det handlar om akut vård, patienter som behöver hjälp samt nödsituationer av olika grad. Även i fortsättningen vill man utveckla jourställenas kundorienterade service och patienternas vårdkedja på flera sätt. Hela personalens serviceattityd stärks också, bland annat genom kontinuerlig kundserviceutbildning.
 
Fortsatt fokus på utvecklingsarbete för att förbättra vår patientsäkra verksamhet 

Att kontinuerligt utveckla patientsäkerheten och att agera utifrån principer som främjar kvaliteten på tjänsterna inom hälso- och sjukvården är viktigt för alla yrkesutbildade vid Akuten. Den patientrespons som Akuten får är nödvändig och betydelsefull, eftersom den också används i det kontinuerliga utvecklingsarbetet för att förbättra patientsäkerheten i vår verksamhet.
 
Laddningsstationer för mobil utrustning

På jourställen inom Akutens olika jourområden har man installerat laddningsstationer som patienter och deras följeslagare kan använda till sina mobiltelefoner.

asaiakas ru 1-4.JPG
Rekommendationsindex 83/100.