Kundpaneler

​Patienten/klienten har möjlighet att delta i utvecklandet av en patientinriktad och smidig vårdkultur, användning av lokalerna och tjänster genom att medverka som medlem i en kundpanel.
 
I kundpanelen medverkar klienter som är förtrogna med tjänsten, anhöriga till klienter och personal. Koncernförvaltningen, sjukvårdsområdena eller resultatområdena utser medlemmarna till panelen utgående från klientens erfarenhet och utbildning.
 
Uppgifterna om resultatenheternas koordinatorer finns på resultatenheternas webbsidor för kundpanelerna. Länkar till dessa sidor finns till höger på denna sida. Kundpanelens medlemmar får en utbildning till uppgiften och deras mandatperiod är i princip cirka två år.
 

På HUS finns aktiva kundpaneler i nästan alla resultatenheter i HUCS sjukvårdsområde och i Raseborg, Hyvinge, Lojo och Borgå sjukvårdsområden. ​

 

Kundpanelens mål och verksamhetssätt

 
HUS har som mål att utveckla och utbilda personalen i nya förfaranden för att öka patienternas delaktighet i enlighet med magnetsjukhusmodellen, evidensbaserat och med stöd av internationellt samarbete (Global Center for Nursing Executives, GCNE).

Just nu pågår arbetet för att skapa modeller för och etablera erfarenhetsexperternas, erfarenhetsaktörernas och kundpanelernas verksamhet i enlighet med magnetsjukhusmodellen så att den kan införas i stor skala som en del av verksamheten i HUS resultatenheter och sjukvårdsområden. I anslutning till detta ges personal och klienter utbildning i delad expertis.

Mer information och material (på finska)