Lojo sjukvårdområdets kundpanel verksamhet

lohja asiakasraati.jpg

Patienter och anhöriga med i verksamhetsutvecklingen

Lojo sjukvårdområdets kundpanelister utexaminerade från HUS kundpanelutbildningen i augusti 2018. Panelen består av kvinnor och män i olika åldrar, som är engagerade i att utveckla verksamheter på sjukhuset. Utvecklingsarbetet genomförs i samarbete med personalen och har starkt stöd från sjukvårdsområdet och ledningen.

Verksamheten styrs av kundpanel medlemmarna, resultatenheternas kontaktpersoner och koordinatorerna, i enlighet med den gemensamt utvecklade planen.

Kundpanelen kommer med idéer och stöder planeringen, utvecklingen och utvärderingen av sjukvårdstjänster och verksamhet som en jämställd partner med vårdpersonalen. Kundpanelens mål är att patienternas åsikter, utvärderingar, erfarenheter, perspektiv och utvecklingsförslag beaktas i en organiserad väg vid planering av sjukvårdområdets verksamhet och tjänster.


Lojo sjukvårdområdets koordinatörer för kundpanel verksamheten:

Miia Ståhle, ledande socialarbetare
Marja Tallgrén, tf. avdelningsskötare, medicinska bäddavdelningsenheter
Heidi Wennerstrand-Hand, planerare, ledningen