Kundpanelen vid Muskuloskeletala och plastikkirurgiska resultatenheten

Muskuloskeletala och plastikkirurgiska resultatenheten vid HUS vårdar ortopediska, plastikkirurgiska, handkirurgiska, käkkirurgiska och bentumörkirurgiska patienter. Muskuloskeletala och plastikkirurgiska enheten vårdar cirka 117 000 patienter om året. Resultatenheten är verksam vid Tölö, Pejas och Jorv sjukhus.

Kundpanelen vid muskuloskeletala och plastikkirurgiska enheten inledde sin verksamhet i mars 2018. Kundpanelen, som har åtta medlemmar, har fått en bra start. Alla medlemmar i kundpanelen har gedigen erfarenhet av tjänster inom den specialiserade sjukvården. Verksamheten samordnas av fyra representanter från vårdpersonalen, dvs. samordnare från olika vårdenheter inom Muskuloskeletala och plastikkirurgiska resultatenheten. Kundpanelens verksamhet styrs också av gemensamma spelregler som tagits fram under det första mötet i mars 2018.

Kundpanelen deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten

 

Samarbetet mellan kundpanelen och personalen vid Muskuloskeletala och plastikkirurgiska resultatenheten har varit en positiv och inspirerande upplevelse.

Utifrån arbetsförfrågningarna har medlemmarna i kundpanelen besökt olika enheter vid Muskuloskeletala och plastikkirurgiska resultatenheten och delat med sig av sina patienterfarenheter i form av olika intervjuer. Utveckling och bedömning av tjänster och kundupplevelser vid Muskuloskeletala och plastikkirurgiska resultatenheten har genomförts på följande sätt:

 • ​​  Utvärdering av den digitala vårdtjänsten
 •  Observering av skyltar och vägmärken 
 •  Behandling av kundrespons
 • Utvärdering av informationsmötet för ledprotespatienter och patienternas anhöriga
 • Observation av modellokalen för Brosjukhuset
 •  Utvärdering av de nya mottagningslokalerna i Posthuset
 •  Ronder för att observera patientsäkerheten
 •  Deltagande i resultatenhetens utvecklingsdagar
 • Utveckling av kundservicen
 • Utveckling av telefonservicen
 • Utveckling av mottagningsverksamheten
 • Utveckling av vårdkedjan för bentumörpatienter
 •  Närvaro vid eftermiddagsmöten där aktuella ämnen diskuteras
 • Deltagande i planeringen och utvecklingen av verksamheten i nya sjukhusprojekt.
   

Enligt undersökningar är kundpanelens verksamhet nyttig på många sätt


Personalen lär sig att bemöta patienten och patientens familj på ett bättre sätt under vården.

Kvaliteten på vården och patientsäkerheten förbättras. Samtidigt förbättras patientens upplevelse av vården.

Chefer och personal vid vårdenheterna får värdefull information om hur patienten och patientens familj upplever olika saker. Utgående från dessa erfarenheter kan personalen bättre handleda patienten. Då kan patienten också ta hand om sig själv bättre efter att vårdperioden avslutats.

Tillsammans skapar vi kreativa lösningar med vilka vi kan utveckla våra tjänster! 

Samordnarnas kontaktinformation


överskötare
Tarja Palomaa, tarja.palomaa(at)hus.fi

 

avdelningsskötare
Ulla Frondelius, ulla.frondelius (at) hus.fi

 

biträdande avdelningsskötare

Minna Tikkanen, minna.m.tikkanen(at)hus.fi

 

biträdande avdelningsskötare

 Marjaana Keski-Hannula, marjaana.keski-hannula(at)hus.fi