Kundpanel

IMG_0906_Sisun asiakasraati nettikoko.jpg

Internmedicin och rehabilitering  
I HUS resultatenhet Internmedicin och rehabilitering har det sedan år 2018 funnits en kundpanel där medlemmarna har erfarenhet av tjänster inom hälsovård och rehabilitering.  Kundpanelens uppgift är att ge respons om tjänsternas kvalitet och funktionalitet samt att ge förslag och idéer om förbättringar. Medlem i kundpanelen har möjlighet att delta i utvecklingen, planeringen och bedömningen av exempelvis en patientinriktad och smidigare vårdkultur samt av användningen av lokaler. Verksamheten ger möjlighet att påverka på många sätt.
Medlemmarna i kundpanelen träffas i genomsnitt sex gånger per år, gör besök på HUS enheter inom internmedicin och rehabilitering, ger respons på broschyrer och patientanvisningar samt deltar i uppdateringen av dem, är med i många olika uppgifter med bedömning och kommentering samt träffar personal vid exempelvis enheternas avdelningstimme.​
Du kan fråga kundpanelens koordinatorer om verksamheten. Du kan också ta kontakt om du vill att något ska tas upp för behandling i kundpanelen.
Samordnarnas kontaktuppgifter
 
Anna-Maria Jäppinen 
anna-maija.jappinen@hus.fi 
tfn 050 428 4385 
 
Jaana Palviainen 
jaana.palviainen@hus.fi
tfn 040 336 422