Bilddiagnostiks kundpanelMed iver mot ny verksamhet

HUS Bilddiagnostik gick ivrigt med i kundpanelverksamheten. Kundpanelen inledde sitt arbete i början av 2018. Medlemmarna i kundpanelen är kunder som känner till  Bilddiagnostikens tjänster. Kundpanelen deltar och påverkar utvecklingen och utvärderingen av Bilddiagnostikens tjänster och kundupplevelser.

Panelmedlemmarna verkar som en aktiv utvecklingspartner

De utbildade panelmedlemmarna lyfter som utvecklingspartner fram patientens, kundens synsätt och erfarenheter i verksamhetens planering, utveckling och utvärdering.

Medlemmarna i Bilddiagnostiks kundpanel har besökt verksamhetsställen för att kontrollera t.ex. skyltarnas funktionsduglighet från patientens och anhörigas synvinkel.

I fortsättningen jobbar panelmedlemmarna tillsammans med personalen med möjliga utvecklingsobjekt som framkommit via öppen respons. Dessutom behandlas responsen och åtgärderna i enheterna enligt kvalitetssystemet i HNS Bilddiagnostiks resultatenhet.

Det gemensamma arbetet mellan personalen på HUS Bilddiagnostik och kundpanelen har varit positivt och uppmuntrande. Kundpanelens användning har startat bra och verksamheten utvecklas vidare tillsammans.

Koordinatorernas kontaktinformation

kundbetjänignschef
Kristiina Lehtinen, kristiina.lehtinen(a)hus.fi

specialplanerare
Kaisa Tyni, kaisa.tyni(a)hus.fi