Ge respons till HUS

Du kan ge oss respons på vården eller helt allmänt på vår verksamhet. Din respons är viktig – den hjälper oss att utveckla våra tjänster.​

 

 
 

​​​Vem som helst kan ge öppen respons, antingen till en viss enhet eller till hela HUS.
Du kan ge respons anonymt.

Om du vill ha ett svar på din respons, lämna dina kontaktuppgifter i responsmeddelandet.

Om du vill ge allmän respons, skriv HUS allmän respons i fältet för enhetens namn​.

Ku​n​dnö​jdhetsenkäten är avsedd för alla patienter som fått vård och klienter som fått service vid HUS. Svarsanvisningarna fås från enheten.
Enkätsvaren ges anonymt.
 
Det går också bra att ge riktad respons till HUS-enheterna nedan. Stödtjänsterna omfattar bl.a. renhållningen och städningen, patient- och personalmåltiderna samt receptions-, ärende- och textbehandlingstjänsterna.

Bilddiagnostik
HUSLAB STODTJANSTER.png
 
 

I problemsituationer kan du också kontakta enheten direkt. Du hittar kontaktuppgifter här.

Om du vill ge en påminnelse eller framföra ett klagomål ger patientombudsmännen handledning.

Notera när du ger respons


  • Det är inte tillåtet att i responsmeddelandet ange personbeteckningar eller konfidentiell information om den egna eller någon annans vård.
  • Av informationssäkerhetsskäl kan frågor som gäller individuell vård och behandling inte besvaras via responssystemet. I sådana fall ska du kontakta någon av patientombudsmännen.
  • En bokad tid för vård eller undersökning kan inte avbokas med ett responsformulär.