Ge respons till HUS

Du kan ge oss respons på vården eller helt allmänt på vår verksamhet. Din respons är viktig – den hjälper oss att utveckla våra tjänster.​
 

 ​​​
 
​Vem som helst kan ge öppen respons, antingen till en viss enhet eller till hela HUS. Du kan ge respons a​​​nonymt.

Om du vill ha svar på din respons, lämna dina kontaktuppgifter i responsmeddelandet.

Om du vill ge allmän respons, skriv HUS allmän respons i fältet för enhetens namn.
​​
​Kundnöjdetsenkäten är avsedd för alla patienter som fått vård och klienter som fått service vid HUS. Svarsanvisningarna fås från enheten. 
 
Enkätsvaren ges anonymt.​
 

Det går också bra att ge riktad respons till HUS-enheterna nedan. HUS Asvia (stödtjänsterna) omfattar bl.a. renhållningen och städningen, patient- och personalmåltiderna samt receptions-, ärende- och textbehandlingstjänsterna.

Bilddiagnostik
HUSLAB STODTJANSTER.png
 
 

 
I problemsituationer kan du också kontakta enheten direkt. Du hittar kontaktuppgifter här.
 

 
Om du vill ge en påminnelse eller framföra ett klagomål ger patientombudsmännen handledning.
 

 

Notera när du ger respons


 
 
  • Det är inte tillåtet att i responsmeddelandet ange personbeteckningar eller konfidentiell information om den egna eller någon annans vård.
  • Av informationssäkerhetsskäl kan frågor som gäller individuell vård och behandling inte besvaras via responssystemet. I sådana fall ska du kontakta den enhet som behandlar dig.
  • En bokad tid för vård eller undersökning kan inte avbokas med ett responsformulär.