Erfarenhetsexperter och -aktörer

​En patient, klient eller användare av tjänsterna kan delta i utvecklandet av vårdsystemet och vårdprocesserna till exempel som erfarenhetsexpert.
 

Vad är en erfarenhetsexpert?

 
En erfarenhetsexpert är en person som har egen erfarenhet av en sjukdom och som utbildats till uppgiften. Personen kan vara en nuvarande eller tidigare patient, eller en anhörig eller närstående till en patient.
 
Erfarenhetsexperten kan verka i samarbete med HUS personal som medlem i olika arbetsgrupper, styrgrupper eller ledningsgrupper. Genom delad expertis deltar erfarenhetsexperten i dialogen och deltar i utvecklandet av HUS verksamhet med värdefulla insikter om vårdprocessen ur klientens perspektiv.
 
Erfarenhetsexperten kan också fungera som stödperson eller gruppledare och genom detta vara en direkt länk mellan HUS personal och patienter och andra klienter.
 
Koncernförvaltningen, sjukvårdsområdena eller resultatområdena utser deltagarna till utbildningen för erfarenhetsexperter bland patienter, anhöriga eller närstående utgående från deras erfarenhet och utbildning.
 

Erfarenhetsexperter verkar på alla sjukvårdsområden inom HUS

 
Erfarenhetsexpertverksamheten ska utvidgas till alla sjukvårdsområden i HUS.
 
För närvarande verkar erfarenhetsexperter inom Akuten, Kvinnosjukdomar och förlossningar, Psykiatri, Hjärt- och lungcentrum, Cancercentrum och Gastrocentrum.
 
I den utbildning som pågår just nu deltar personer som ska verka som erfarenhetsexperter i HUS Inflammationscentrum och HUS Stödtjänster. En utbildning för erfarenhetsexperter inleds i Lojo sjukvårdsområde i augusti 2018.
 
Utbildningar bereds också för Huvud- och halscentrum och Neurocentrum samt till Borgå och Västra Nylands sjukvårdsområden.
 
Du kan läsa om erfarenheterna i de resultatområden där verksamheten redan börjat i spalten till höger. Där hittar du också kontaktinformationen för enheternas koordinatorer.


a
b