Patientens möjlighet att delta och påverka

På HUS kan patienterna på många sätt påverka och delta i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av tjänsterna. Vi har utbildade kundpanelister och erfarenhetsexperter som samarbetar med personalen och ledningen. Genom att ge respons kan man också påverka vår verksamhet. Patienternas och kundernas delaktighet och respons är viktig, den hjälper oss att utveckla våra tjänster.

Den nationella lagstiftningen och olika internationella kvalitetssystem förutsätter också att patienten har möjlighet att både delta och påverka. Dessutom förutsätter de bevis på att delaktigheten har effekt på vårdresultaten.

 

År 2018 publicerades den nationella handlingsmodellen asiakasosallisuuden portaat (ung. kunddelaktighetens skeden). Modellen skildrar kunddelaktigheten som helhet samt de förutsättningar som krävs för att delaktigheten ska bli verklighet i olika tjänster.

Den modell som HUS har tagit i bruk motsvarar den nationella

modellen. HUS modell planerades inom ramen för projektet Patienten som aktiv deltagare och påverkare.​


SHM:s pressmeddelande Miten rakennetaan osallistava toimintakulttuuri? (Invånarna och klienterna med i utvecklandet av tjänsterna, på finska), av 8.5.2018​.