Klientens möjlighet att delta och påverka

​Det fortsatta arbetet för att förstärka patienternas/klienternas ställning, delaktighet och medverkan i fråga om hälso- och sjukvården bygger på en stark lagstiftningsmässig grund som kommer att utvidgas ytterligare genom social- och hälsovårdsreformen och införandet av det fria valet.

Tjänsternas användares åsikter kommer att få ännu större betydelse när landskapet bereder servicelöftet, landskapens samarbetsavtal och samarbetsområdets förslag till social- och hälsovårdsministeriet om de riksomfattande målen. Även sjukvårdsdistrikten ska ta i bruk de olika formerna av delaktighet och påverkan för patienterna och klienternas som kommer att införas.

Även lagen om patientens ställning och rättigheter förutsätter att patientens åsikt blir hörd. För patienten/klienten är kundrespons ett sätt att delta och påverka utvecklandet av den tjänst som personen fått.

Erfarenhetsexpertverksamhet, erfarenhetsaktörer och kundpaneler har blivit en del av planeringen, utvecklandet och utvärderingen av sjukhusets servicesystem. I dessa funktioner har patienten och kunden möjlighet att delta i och påverka bland annat planeringen, beredningen, utvecklingen och utvärderingen av tjänsterna.

Klientens/patientens möjligheter att påverka utvecklas som en del av HUS genombrottsprojekt Patienten som aktiv deltagare och påverkare.

Verksamhetsmodeller för delaktighet har också byggts upp genom försök i landskapen. Arbetet är en del av regeringens spetsprojekt Kundorienterad service.
Mer information om detta finns i SHM:s meddelande Miten rakennetaan osallistava toimintakulttuuri? (Invånarna och klienterna med i utvecklandet av tjänsterna, på finska), som publicerades den 8 maj 2018.