E-tjänster

Vi betjänar våra kunder och patienter i högre grad också digitalt vid HUS.

 

Vi erbjuder patienterna e-tjänster som gäller uträttandet av ärenden, kontakt och vård som kan utnyttjas oavsett tid och rum. Vi utvecklar också ständigt nya lösningar och tjänster i samarbete med våra patienter och samarbetspartner.

Att förbättra kundernas möjligheter att uträtta ärenden också digitalt är ett av HUS centrala mål.


Mer information om våra e-tjänster får du av den enhet som vårdar dig.

 

Bekanta dig med HUS e-tjänster​ 


Du kan ge respons på vården, våra e-tjänster eller helt allmänt på vår verksamhet. Din respons är viktig – den hjälper oss att utveckla vår service. Vem som helst kan ge öppen respons. En del av enheterna skickar också en responsenkät som textmeddelande.

  • Distansmottagningar

Vi meddelar dig om din reserverade tid genomförs som distansmottagning. Om du är patient på Pejas, Hyvinge, Lojo, Borgå, Raseborgs eller Jorvs sjukhus, eller på enheterna Psykiatri eller Kvinnosjukdomar och förlossningar så har du tillgång till distansmottagningar via Apottis kundportal Maisa, www.maisa.fi ​

Övriga patienter har tillgång till distansmottagning via Omapolku, på svenska Min vårdväg: www.terveyskylä.fi/kirjaudu​ (tjänsten finns ännu inte på svenska)

I specialsituationer är det också möjligt att använda andra lösningar. I specialsituationer och gruppmottagningar kan också Microsoft Teams användas. Du får närmare anvisningar från din vårdenhet. Alla de lösningar vi använder är pålitliga och datasäkra. 

 

  • Chattar och chattbottar


Du har också tillgång till flera chattar och chattbottar. Chattbottar är robotar som besvarar dina frågor på ett diskuterande sätt. I en chatt är det en människa som svarar på frågorna. Du hittar chatt- och chattbot-tjänsterna också  på
Hälsobyn. 

Sjukskötarchatten svarar på frågor som gäller barn i Barnhuset (tjänsten finns inte på svenska)

HUS Bilddiagnostiks Neuvo-chattbot är avsedd för kunder som kommer på bilddiagnostiska undersökningar. Du får rådgivning t.ex. om tidsbokning, att hitta verksamhetsställen och om öppettider.

 

  • Coronaguiden och program för mentalt stöd

Coronaguiden i Hälsobyn innehåller frågor om symtom, hur man kan umgås med personer som insjuknat, om bakomliggande sjukdomar och om eventuell exponering för coronaviruset. Utifrån svaren bedömer guiden sannolikheten för coronavirusinfektion och ger specifika anvisningar för hur man uppsöker vård. Coronaguiden är i testanvändning och uppdateras fortlöpande i enlighet med myndigheternas anvisningar. Experter från HUS Psykiatri har sammanställt ett program för mentalt stöd som bland annat tar upp hur man mentalt klarar av att leva i osäkerhet och isolering.

Coronaguiden​


 

  • Maisa


I p
ortalen kan du som patient bland annat se dina bokade tider, kommunicera med yrkespersoner och se undersökningsresultat och sammandrag av mottagningsbesök. Till en del enheter kan du också själv boka tid. Be gärna om närmare information hos de enheter där du får vård. Uträttandet av ärenden förutsätter ett patientförhållande med HUS. Inloggningen kräver stark autentisering, dvs. bankkoder eller mobilcertifikat.

 


​Med hjälp av Hälsobyns Symtomnavigatorer kan du kartlägga symtom, utreda om det finns behov av vidare åtgärder eller var du kan få hjälp (tjänsten finns inte på svenska).

Du kan också använda Omaolos symtombedömningar som tillägg till de e-tjänster som HUS erbjuder.


 

  •  Vårdvägen, Min vårdväg

​      Hälsobyns Vårdvägen (Omapolku) är en servicekanal inom hälso- och sjukvården. På Vårdvägen hittar patienten alla öppnade digivårdstigar och alla öppna egenvårdsprogram. På Vårdvägen finns hälsouppgifterna och de uppgifter, anvisnin​gar och dagböcker som gäller vården alltid tillgängliga. Uppgifterna visas endast för den hälsovårdspersonal som vårdar  patienten. Det är tryggt och gratis att använda tjänsten. Tjänsten i sig finns ännu inte på svenska​ men själva distansmottagningen kan skötas också på svenska.

 

  • Via tjänsten Omavointi hittar du förfrågningar om din vård som aktiverats för dig (inte på svenska)

 

 
Vid Jourhjälpen kan du be om  råd vid plötsliga hälsoproblem då din egen hälsostation är stängd. Du hänvisas till rätt vårdställe eller också får du anvisningar för egenvården. 

Rusningssituationen och mätare för jouren vid olika sjukhus kan följas via webben. Också på Jourhuset hittar du information om HUS jourer (på finska).

 

 

Hälsobyn är specialistvårdens öppna webbtjänst som utvecklats för patienterna. Vi erbjuder information, stöd och vård för patienter samt verktyg för yrkespersoner. Tjänsten har 32 virtuella hus där du lätt hittar svaren på just de hälsobekymmer du har. En del av tjänsten finns på svenska, och för närvarande finns det 19 hus på svenska.

 

 

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬