Gå till huvudinnehåll

Vårdväg för bröstcancerpatienter

Nyckelord:
  • bröstcancer
  • cancersjukdomar
  • cancer

​Välkommen till bröstcancerpatientens vårdväg. På denna webbsida berättar vi för dig steg för steg hur vården och undersökningarna fortskrider. 

Potilas ja läheinen keskustelevat lääkärin kanssa.

Om bröstcancer eller stark misstanke om det bekräftas det bekräftas genom undersökningar som utförts inom primärvården eller av en privat läkare, kommer du att få en remiss till vår Bröstkirurgiska enhet. 

Om du har en knöl i bröstet eller något annat symtom som tyder på bröstcancer, sök dig till mammografi brådskande samt till ultraljudsundersökning av brösten och armhålorna. Om man vid mammografi eller ultraljudsundersökning konstaterar ett misstänkt fynd, tas en grovnålbiopsi av detta under lokalbedövning. Om misstänkta lymfkörtlar konstateras i armhålorna, ska nålprov tas även av dessa. Undersökningarna görs antingen på en hälsocentral, inom företagshälsovården eller på en privat läkarstation.  

Om resultatet av grovnålsbiopsin bekräftar misstanken om bröstcancer, skickar hälsocentralsläkaren, företagsläkaren eller privatläkareen dig till Bröstkirurgiska enheten. 

Om dina symtom tyder på bröstcancer eller om ett fynd vid mammografi eller ultraljudsundersökning är misstänkt, får du en remiss till Bröstkirurgiska enheten för att bekräfta diagnosen, även om cancer inte hittats vid de undersökningar som gjorts. 

Enheter

Polikliniken och dagavdelningen för cancersjukdomar, Kliniken för cancersjukdomar

På polikliniken och dagavdelningen för cancersjukdomar som finns i Mejlans sjukhusområde har läkare och sjukskötare mottagning på flera verksamhetsställen…