Gå till huvudinnehåll

Val av förlossningssjukhus och introduktionsbesök

Nyckelord:
  • förlossning
  • Kvinnokliniken
  • Esbo sjukhus

På HUS sjukhus föds årligen cirka 16 000 barn. Nästan var tredje finländare föds inom HUS område.

Kuvituskuva: Äiti, vastasyntynyt vauva ja tukihenkilö

Hos oss kan du föda på Kvinnokliniken samt på sjukhusen i Esbo, Hyvinge och Lojo. Vi följer även upp riskgraviditeter på förlossningssjukhusen samt på mödrapolikliniken i Borgå och Raseborg. Du kan välja fritt ditt förlossningssjukhus. Vid alla våra förlossningssjukhus följs samma vårdprinciper, såsom till exempel familj- och babyvänlighet.

På Kvinnokliniken sköts alla riskgraviditeter och förlossningar inom hela HUS område som kräver avdelningsvård. Om din graviditet har följts upp på mödrapolikliniken eller på sjukhus, tas valet av förlossningssjukhus upp från fall till fall och övervägs tillsammans med dig och din läkare. Om din läkare har konstaterat att det under din graviditet behövs särskild uppföljning av antingen dig eller ditt barn, sköter vi alltid förlossningen på Kvinnokliniken.

Förlossningarna fördelas inte jämnt över årets alla dagar. Så i och med att förlossningarna är jourverksamhet, växlar det mellan brådare och lugnare dagar. Därför kan det hända att du, då du ringer till ditt förlossningssjukhus, blir hänvisad till något annat av HUS sjukhus på grund av rusning. Detta är beklagligt, men på det sättet försäkrar vi oss om att vi har tid just för dig och din familj under förlossningen och efter det.

Introduktionsbesök på förlossningssjukhuset
Enheter

Förlossningsavdelning, Kvinnokliniken

På Kvinnoklinikens förlossningsavdelning sköter vi förutom normala förlossningar också de svåraste riskfyllda förlossningarna samt extremt prematura…

Förlossningsavdelning 2S, Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus förlossningsavdelning erbjuder vi en individuell, högklassig och familjeorienterad vård som utgår från föderskans önskemål. Vi följer WHO…

Förlossningsavdelningen, Esbo sjukhus

På Esbo sjukhus förlossningsavdelning sköter vi förlossningar och tar hand om de nyföddas hälsa.

Förlossningsavdelningen, Hyvinge sjukhus

På Hyvinge sjukhus förlossningsavdelning kan man föda från graviditetsvecka 35+0. Förlossningsavdelningen omfattar en mödrapoliklinik, förlossningssalar…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.